Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Седми шестмесечен доклад за функционирането на Шенгенското пространство 1 ноември 2014 г. - 30 април 2015 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Seventh bi-annual report on the functioning of the Schengen area 1 November 2014 - 30 April 2015
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 236
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове