Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за функционирането на преходните разпоредби относно свободното движение на работници от Хърватия (първи етап: 1 юли 2013 — 30 юни 2015 г.) - {SWD(2015) 107 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Functioning of the Transitional Arrangements on Free Movement of Workers from Croatia (First phase: 1 July 2013 - 30 June 2015) - {SWD(2015) 107 final}
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 233
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове