Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г.(WRC-15) в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Telecommunication Union (ITU) World Radiocommunication Conference 2015 (WRC- 15)
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 234
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове