Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis by the Commission of the budgetary situation in the United Kingdom following the adoption of the Council Recommendation to the United Kingdom of 2 December 2009 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in the United Kingdom and Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by the United Kingdom in response to the Council Recommendation of 2 December 2009 - {COM(2015) 244 final}{COM(2015) 245 final}
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: SWD(2015) 112
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове