Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Консултация за възможностите за риболов за 2016 година в рамките на общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 02/06/2015
№ на документ: COM(2015) 239
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове