Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА В съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите, по отношение на употребата на фосфати в потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини [Текст от значение за ЕИП]
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Pursuant to Article 16 of Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents, concerning the use of phosphorus in consumer automatic dishwasher detergents (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 229
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове