Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Единадесети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 108 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Eleventh report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2014 - {SWD(2015) 108 final}
Дата на документа: 02/06/2015
№ на документ: COM(2015) 235
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове