Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014
Дата на документа: 03/06/2015
№ на документ: COM(2015) 279
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове