Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistical Background Material Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) 789/2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers in the Community - {COM(2015) 195 final}
Дата на документа: 08/05/2015
№ на документ: SWD(2015) 101
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове