Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Relevant underlying factual information concerning the misrepresentation of data in the Autonomous Community of Valencia Accompanying the document Report from the Commission on the investigation related to the manipulation of statistics in Spain as referred to in Regulation (EU) 1173/2011 of the European Parliament and of the Council on the effctive enforcement of budgetary surveillance in the euro area (Commission Decision of 11 July 2014) - {COM(2015) 211 final}
Дата на документа: 07/05/2015
№ на документ: SWD(2015) 105
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове