Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Better Regulation Guidelines - {COM(2015) 215 final}{SWD(2015) 110 final}
Дата на документа: 19/05/2015
№ на документ: SWD(2015) 111
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове