Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook Accompanying the document - Better Regulation for Better Results – An EU Agenda - {COM(2015) 215 final}{SWD(2015) 111 final}
Дата на документа: 19/05/2015
№ на документ: SWD(2015) 110
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове