Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОЦЕНКА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1606/2002 ОТ 19 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - {SWD(2015) 120 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EVALUATION OF REGULATION (EC) N° 1606/2002 OF 19 JULY 2002 ON THE APPLICATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - {SWD(2015) 120 final}
Дата на документа: 18/06/2015
№ на документ: COM(2015) 301
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове