Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: пет ключови области за действие - {SWD(2015) 121 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action - {SWD(2015) 121 final}
Дата на документа: 17/06/2015
№ на документ: COM(2015) 302
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове