Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на втората Програма за действие на Общността в областта на здравето през 2013 г. - {SWD(2015) 122 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementation of the second Programme of Community action in the field of health in 2013 - {SWD(2015) 122 final}
Дата на документа: 22/06/2015
№ на документ: COM(2015) 306
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове