Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклад на Комисията до Европейския Парламент и Съвета - Изпълнение на втората Програма за действие на Общността в областта на здравето през 2013 г. - {COM(2015) 306 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Implementation of the second Programme of Community action in the field of health in 2013 - {COM(2015) 306 final}
Дата на документа: 22/06/2015
№ на документ: SWD(2015) 122
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове