Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the European Statistical Programme 2013-2017
Дата на документа: 24/06/2015
№ на документ: COM(2015) 309
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове