Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of a Protocol to the Framework Agreement between the European Union and its Member States, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other hand, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 26/06/2015
№ на документ: COM(2015) 311
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове