Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ №° 1 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. - ФИНАНСИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ЕФСИ
Заглавие на английски: AMENDING LETTER N° 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2016 - FINANCING OF THE ESFI GUARANTEE FUND
Дата на документа: 26/06/2015
№ на документ: COM(2015) 317
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове