Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно имплицитните задължения с потенциално въздействие върху публичните бюджети
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implicit liabilities with potential impact on public budgets
Дата на документа: 30/06/2015
№ на документ: COM(2015) 314
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове