Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на предприетите действия от ФРАНЦИЯ в отговор на препоръката на Съвета от 10 март 2015 г. с оглед преодоляване на прекомерния дефицит - {SWD(2015) 130 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Assessment of action taken by FRANCE in response to the Council Recommendation of 10 March 2015 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit - {SWD(2015) 130 final}
Дата на документа: 01/07/2015
№ на документ: COM(2015) 326
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове