Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, по въпроса за присъединяването на Република Казахстан към СТО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the accession of the Republic of Kazakhstan to the WTO
Дата на документа: 01/07/2015
№ на документ: COM(2015) 322
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове