Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the budgetary situation in France Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Assessment of action taken by FRANCE in response to the Council Recommendation of 10 March 2015 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit - {COM(2015) 326 final}
Дата на документа: 01/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 130
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове