Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2014
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND AND ITS MANAGEMENT IN 2014
Дата на документа: 16/07/2015
№ на документ: COM(2015) 343
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове