Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 407/2010 establishing a European financial stabilisation mechanism
Дата на документа: 22/07/2015
№ на документ: COM(2015) 372
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове