Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Регламент на вропейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/EС - {SWD(2015) 139 final}{SWD(2015) 140 final}
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - {SWD(2015) 139 final}{SWD(2015) 140 final}
Дата на документа: 15/07/2015
№ на документ: COM(2015) 341
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове