Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по отношение на проекта за процедурен правилник на Конференцията на държавите — страни по Договора за търговията с оръжие (ДТО)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, with regard to the draft Rules of Procedures at the Conference of State Parties to the Arms Trade Treaty (ATT)
Дата на документа: 14/07/2015
№ на документ: COM(2015) 352
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове