Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на парафирания на 20 март 2015 г. Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol initialled on 20 March 2015 setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand
Дата на документа: 16/07/2015
№ на документ: COM(2015) 347
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове