Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. - СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ ДОВЕРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА - СЛУЖБА НА ОРГАНА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 6 TO THE GENERAL BUDGET 2015 - OWN RESOURCES UNION TRUST FUNDS FOR EXTERNAL ACTION - OFFICE OF THE BODY OF EUROPEAN REGULATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS
Дата на документа: 15/07/2015
№ на документ: COM(2015) 351
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове