Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2016—2018 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2016 to 2018
Дата на документа: 16/07/2015
№ на документ: COM(2015) 344
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове