Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ В ГЪРЦИЯ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A NEW START FOR JOBS AND GROWTH IN GREECE
Дата на документа: 15/07/2015
№ на документ: COM(2015) 400
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове