Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЗИМАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ПРЕЗ 2014 Г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN 2014
Дата на документа: 10/07/2015
№ на документ: COM(2015) 327
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове