Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, по отношение на решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране за приемане на неговия процедурен правилник
Заглавие на английски: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, concerning a Decision of the Stabilisation and Association Council adopting its rules of procedure
Дата на документа: 29/07/2015
№ на документ: COM(2015) 368
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове