Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Да работим заедно за работни места и растеж: ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Working together for jobs and growth: The role of National Promotional Banks (NPBs) in supporting the Investment Plan for Europe
Дата на документа: 22/07/2015
№ на документ: COM(2015) 361
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове