Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Европейския съюз относно решение на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION determining the European Union position for a Decision of the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the facilitation of the issuance of visas, with regard to the adoption of the rules of procedure for the Joint Committee
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: COM(2015) 375
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове