Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съюз във връзка с процедурния правилник на Комитета по СИП, предвиден във Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка1, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position of the European Union on the Rules of Procedure of the EPA Committee set up by the interim Agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party1, of the other partEconomic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: COM(2015) 381
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове