Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009 относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to article 10.2 of Regulation (EC) N° 391/2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: COM(2015) 382
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове