Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 862/2007 on Community statistics on migration and international protection (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 30/07/2015
№ на документ: COM(2015) 374
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове