Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 ГОДИНА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРНАЦИОЛНОСТТА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT 2014 ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
Дата на документа: 02/07/2015
№ на документ: COM(2015) 315
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове