Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент (ЕС) № 874/12 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (Официален вестник на Европейския съюз L 258 от 26 септември 2012 г.)
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires (Official Journal of the European Union L 258 of 26 September 2012)
Дата на документа: 27/07/2015
№ на документ: C(2015) 4920
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове