Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП - (Директивата за качеството на горивата)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XX (Environment) to the EEA Agreement - (Fuel Quality Directive)
Дата на документа: 10/07/2015
№ на документ: COM(2015) 334
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове