Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП (Статистика в областта на енергетиката)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement (Energy Statistics)
Дата на документа: 09/07/2015
№ на документ: COM(2015) 328
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове