Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза - Годишен доклад за 2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Monitoring the application of Union law - 2014 Annual Report
Дата на документа: 09/07/2015
№ на документ: COM(2015) 329
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове