Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 12-ти ДОКЛАД ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2014 Г. - {SWD(2015) 145 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - 12th REPORT OVERVIEW OF THIRD COUNTRY TRADE DEFENCE ACTIONS AGAINST THE EUROPEAN UNION FOR THE YEAR 2014 - {SWD(2015) 145 final}
Дата на документа: 24/07/2015
№ на документ: COM(2015) 359
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове