Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗА ЗА 2014 Г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION 2014
Дата на документа: 23/07/2015
№ на документ: COM(2015) 377
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове