Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите - {SWD(2015) 151 final}{SWD(2015) 152 final}{SWD(2015) 153 final}{SWD(2015) 154 final}{SWD(2015) 155 final}{SWD(2015) 156 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2014 - Annual Report - {SWD(2015) 151 final}{SWD(2015) 152 final}{SWD(2015) 153 final}{SWD(2015) 154 final}{SWD(2015) 155 final}{SWD(2015) 156 final}
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: COM(2015) 386
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове