Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Part II: Member States Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of Union law 2014 Annual Report - {COM(2015) 329 final}{SWD(2015) 134 final}
Дата на документа: 09/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 133
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове