Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests – fight against fraud, 2013 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraud Annual Report 2014 - {COM(2015) 386 final}{SWD(2015) 151 final}{SWD(2015) 153 final}{SWD(2015) 154 final}{SWD(2015) 155 final} {SWD(2015) 156 final}
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 152
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове