Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual overview with information on the results of the Hercule III Programme in 2014 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLEMENT AND THE COUNCIL Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraud Annual Report 2014 - {COM(2015) 386 final}{SWD(2015) 152 final}{SWD(2015) 153 final}{SWD(2015) 154 final}{SWD(2015) 155 final}{SWD(2015) 156 final}
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 151
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове