Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 December 2014 - {COM(2015) 373 final}
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 148
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове